Ommersyssel Rideklub tilbyder opstaldning i store bokse eller i løsdrift. 

Pt. er der dog venteliste på boks. Send os en mail, hvis du ønsker at komme på ventelisten. 

Prisen for en boks eller en løsdrift er 1000 kr./md. inkl. halm. Derudover skal du være medlem af klubben og have et facilitetskort. 

Hø/wrap og foder sørger man selv for. Udmugning står man selv for.

Boksopstalderne hjælpes ad i turnusordning med at lukke ud og ind samt fodre. 

Når du har opstaldet hos os har du følgende faciliteter til rådighed:

Boksene er 3,5x3,5 meter og med god udluftning, da staldgangen er åben. Der er frostfrie vandkopper. Man har både sommerfold og vinterfold til rådighed.

Løsdriften har et læskur og 2-trådet hegn. Foldene er store nok til, at man kan dele det op og på den måde lave sommerfolde.