Sponsorer

Vil du være sponsor i Ommersyssel rideklub?


Vil du gerne promovere dit firma til mange ryttere og deres familier i vores lokalområde, og samtidig støtte Ommersyssel Rideklub?
Med et sponsorat kan din virksomhed styrke foreningslivet og medvirke til et aktivt lokalområde.
 
Sponsor-muligheder:
  • stort reklameskilt i klubbens ridehal.
  • der kan laves en særlig aftale målrettet den enkelte virksomhed.
  • logo på klubbens hjemmeside, der månedligt har 1000-1200 besøgende
  • omtale på klubbens Facebookside med over 440 følgere
Vi laver også gerne særlige aftaler i forhold til at sponsorere materialer, udstyr, stævner eller lignende.
 
 
Klubbens aktiviteter
Klubben afholder årligt  ca. 5/6 mindre stævner/arrangementer med stor tilslutning af klubbens medlemmer og deres familier. I forbindelse med disse arrangementer vil sponsors navn/logo blive eksponeret.
 
Klubbens værdier
Ommersyssel Rideklub lægger stor vægt på at være et inkluderende og socialt værested med plads til alle. Vi prioriterer et godt socialt fællesskab i klubben, og vores aktiviteter appellerer til ansvar, hensynsfuldhed og rummelighed. Klubben er et aktivt fritidstilbud og tilbyder daglig rideundervisning; både i spring, dressur, og mulig for parter på rideskolens ponyer.
 
En betydelig del af arbejdet i rideklubben varetages af frivillige, både i det daglige og ved arrangementer samt ved forbedringer og vedligeholdelse af faciliteter.
 
 
Vil du vide mere?
Kontakt mail : omr@primat.dk  for at høre mere om vilkårene for en sponsoraftale.
 
 
Ommersyssel Rideklub og alle klubbens medlemmer har brug for dig og din støtte!